Foto; screenshot

U oluji koja je poharala sjever i istok Hrvatske oštećeni su brojni automobili zbog srušenih stabala i tuče.  Porušena su stabla, polomljene su grane, a bilo je i oštećenih automobila.

Ako vam je automobili  oštećen što možete učiniti kako biste naplatili štetu? Tko bi trebao platiti štetu ovisi o tome kome pripada stablo. Ako vam je automobil uništilo drvo s javne površine, štetu bi vam morala platiti lokalna samouprava.

Ako  živite u Zagrebu i ako vam je automobil oštetilo drvo s javne površine, možete se obratiti i Zagrebačkom holdingu na broj 0800 818 919.

Ako se radi o drvu koje je dio nečijeg vrta i okućnice, vlasnik oštećenog automobila od vlasnika kuće bi trebao tražiti naknadu štete. Ako trebate službeni zapisnik o težini i okolnostima nastanka štete, potrebno je nazvati 112.

Najbolje je nazvati osiguravateljsku kuću i provjeriti što učiniti.

Kako osiguranje

U slučaju da imate kasko, ne bi trebali imati problema kako bi vam priznali nastalu štetu, budući da ono pokriva onu koja je nastala od nevremena. Tada biste trebali dobiti upute o postupcima naknade štete. Od dokumentacije bi obavezno trebali imati policijski zapisnik.

Ako imate samo policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, u pravilu nemate pravo na odštetu. U tom slučaju službe spašavanja otklonit će stablo koje vam je poklopilo automobil, a sve ostalo u saniranju štete je na vama.

Pravo na odštetu imate ako ste ugovorili kasko osiguranje. Pritom postoje različite kombinacije kasko osiguranja, a koje uključuju pokriće štete od vremenskih nepogoda. Dvije su glavne mogućnosti – puni ili djelomični kasko.

Puni kasko

Puno kasko osiguranje pokriva najširi opseg rizika, uz potpuno pokriće nastale štete. U slučaju nesretnog događaja potrebno je na vrijeme prijaviti slučaj i dokumentirati nastalu štetu. Osiguravatelj će na temelju priložene dokumentacije procijeniti štetu i pokriti troškove popravaka.

Treba naglasiti da puni kasko ne znači 100-postotno pokriće štete jer on podrazumijeva ugovaranje i tzv. franšize, odnosno vašeg sudjelovanja u pokriću štete. Primjerice, ako ukupna šteta na vašem vozilu iznosi 2000 eura, a franšiza je ugovorena 400 eura, osiguravajuće društvo platit će 1600 eura dok ćete vi morati participirati u trošku u visini od 400 eura. Ako ste imali više nesretnih događaja u jednoj godini, franšiza se povećava za svaku novu štetu.

Franšize se pritom razlikuju u osiguravajućim kućama. Kod jednih se obračunavaju u postotnom udjelu pune kasko premije, kod drugih na vrijednost nastale štete, a neke osiguravajuće kuće nude i fiksne iznose franšiza.

Djelomični kasko

Djelomični kasko je jeftiniji, ali pokriva samo neke rizike, uz postavljene limite pokrića. Primjerice, možete osigurati auto od vremenske nepogode s pokrićem štete do 1500 eura.

Cijene polica kasko osiguranja za pokriće osnovnih rizika, uključujući štete od nevremena, za automobil vrijednosti 20 tisuća eura kreću se od 150 eura godišnje za djelomično pokriće, odnosno od 350 eura za puno pokriće.

Određivanje cijene

Konkretna cijena police ovisi o marki automobila, snazi motora, starosti vozila, visini pokrića prema vrijednosti štete i broju rizika (djelomično, puno pokriće), vašem sudjelovanju u pokriću štete (tzv. franšiza) dok se vrijednost premije određuje prema procijenjenoj vrijednosti vozila.

Osiguranje od šteta prouzročenih vremenskom nepogodom možete ugovoriti u okviru paketa kojim se osiguravaju i drugi rizici (automobilska odgovornost, nesreća, požar, nalet životinja, krađa, lom stakla i sl.) ili kao dodatnu policu samo za taj rizik.

Ako nemate kasko 

No ako i nemate kasko osiguranje, preporučljivo je dokumentirati štetu – fotografirati oštećenja, prikupiti izjave svjedoka i po mogućnosti pribaviti policijski zapisnik.

Ako se proglasi elementarna nepogoda za određeno područje, slijedi objava javnog poziva kojim se pozivaju oštećenici na čijoj je imovini nastala šteta.

Uz popunjavanje propisanog obrasca, za ostvarivanje prava na odštetu ključni su dokazi u vidu fotografija i policijskog zapisnika.

U pravilu su prilikom isplata odšteta od posljedica elementarne nepogode sredstva ograničena te možete očekivati pokriće samo manjeg dijela troškova popravka.