HomeVijestiSvijetUskoro dobivamo nove kardinale – evo njihovih imena!

Uskoro dobivamo nove kardinale – evo njihovih imena!

Papa Franjo je na kraju redovne molitve Anđelova pozdravljenja u nedjelju, 9. srpnja najavio konzistorij na kojem će imenovati 21 novog kardinala, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Zadovoljstvo mi je najaviti da ću 30. rujna održati konzistorij za imenovanje novih kardinala.Njihova provenijencija izražava univerzalnost Crkve koja nastavlja naviještati Božju milosrdnu ljubav svim ljudima na zemlji. Nadalje, uključivanje novih kardinala u Rimsku biskupiju očituje neraskidivu vezu između Petrove Stolice i partikularnih Crkava rasutih diljem svijeta, rekao je Papa.Ovo su imena novih kardinala:

1. Njegova preuzvišenost mons. Robert Francis Prevost, OSA, prefekt Dikasterija za biskupe

2. Njegova preuzvišenost mons. Claudio Gugerotti, prefekt Dikasterija za Istočne Crkve

3. Njegova preuzvišenost mons. Víctor Manuel Fernández, prefekt Dikasterija za nauk vjere

4. Njegova preuzvišenost mons. Emil Paul Tscherrig, apostolski nuncij

5. Njegova preuzvišenost mons. Christophe Louis Yves Georges Pierre, apostolski nuncij

6. Njegova preuzvišenost mons. Pierbattista Pizzaballa, jeruzalemski latinski patrijarh

7. Njegova preuzvišenost mons. Stephen Brislin, nadbiskup Cape Towna (Kaapstad)

8. Njegova preuzvišenost mons. Ángel Sixto Rossi, S.J., nadbiskup Córdobe

9. Njegova preuzvišenost mons. Luis José Rueda Aparicio, nadbiskup Bogote

10. Njegova preuzvišenost mons. Grzegorz Ryś, nadbiskup Łódźa,

11. Njegova preuzvišenost mons. Stephen Ameyu Martin Mulla, nadbiskup Jube

12. Njegova preuzvišenost mons. José Cobo Cano, nadbiskup Madrida

13. Njegova preuzvišenost mons. Protase Rugambwa, nadbiskup koadjutor Tabora

14. Njegova preuzvišenost mons. Sebastian Francis, biskup Penanga

15. Njegova preuzvišenost mons. Stephen Chow Sau-Yan, SJ, biskup Hong Konga

16. Njegova preuzvišenost mons. François-Xavier Bustillo, OFM Conv., biskup Ajaccia

17. Njegova preuzvišenost mons. Américo Manuel Alves Aguiar, pomoćni biskup Lisabona

18. Vlč. Ángel Fernández Artime, SDB, vrhovni poglavar salezijanaca

Zajedno s njima Papa je pridružio članovima Kardinalskog zbora dvojicu nadbiskupa i jednog redovniku koji su se istaknuli svojim služenjem Crkvi.

To su Njegova preuzvišenost mons. Agostino Marchetto, Njegova preuzvišenost mons. Diego Rafael Padrón Sánchez, nadbiskup u miru Cumaná te fra Luis Pascual Dri, OFM Cap., ispovjednik u svetištu Naše Gospe od Pompeja u Buenos Airesu.(IKA)

I.R.
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();