U Županiji predstavljen projekt Centra za posjetitelje u Dugopolju

0

Danas je u Splitsko-dalmatinskoj županiji predstavljen veliki projekt koji će se uskoro graditi u Dugopolju.

Župan Blaženko Boban je zajedno sa svojim zamjenicima predstavio nekoliko projekata. Nama najvažniji dio zasigurno je izgradnja Centra za posjetitelje u Dugopolju u sklopu projekta “Skriveni habitati”. Budući da se radi o projektima iz područja turizma, župan je naglasio da se očekuje i višemilijunski iznos nepovratnih sredstava iz EU fondova.

Nositelj ovog zahtjevnog projekta je Županija, a veliku potporu daje i Ministarstvo turizma koje je također prepoznalo perspektivu ulaganja. Ministarstvo je pomoglo na način da je osiguralo maksimalna inicijalna sredstva u nekoliko nacionalnih natječaja, što je omogućilo pravovremeni početak radova.

Ukupna vrijednost projekta je 34.548.821,61 kuna. Ministarstvo je već ranije osiguralo određena sredstva, a najveći dio ulaganja trebao bi doći iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji bi u ovom projektu financijski mogao sudjelovati sa 20.000.000,00 kuna. Ovolika ulaganja EFRR-a temelje se na tome što je projekt dobio 94 od mogućih 100 bodova, pa je samim time potvrđena vrijednost i kvaliteta ulaganja. Također i svi uključeni partneri, Općina Dugopolje, Grad Split te Grad Kaštela sa svojim turističkim zajednicama, kao i Javna ustanova SD Županije More i krš, sudjelovati će u sufinanciranju projekta ovisno o svojim aktivnostima.

Cilj projekta je da se prepoznaju vrijednosti i prirodne ljepote koje krije Mosor i dalmatinska Zagora. Općina Dugopolje financijski će sudjelovati sa oko 500-600 tisuća kuna, a sredstva će bit namijenjena za izgradnju šetnice na dugopoljskoj strani Mosora i potrebnu opremu.

Projektom je predviđena realizacija zgrade i stalnog postava Centra za posjetitelje. U osmišljavanju projekta sudjelovati će svi oni koji svojim iskustvom i poznavanjem lokaliteta mogu kvalitetno doprinijeti razvoju projekta i njegovoj održivosti. Postav Centra sadržavati će multimediju i aplikacije, zatim edukativne staze i škole u prirodi, a sve kako bi se posjetitelje i turiste upoznalo sa zanimljivim mjestima i prirodnom baštinom naše županije.

Osim ovoga projekta predstavljen je i projekt „Jadro – izvor života“ vrijedan 24 milijuna kuna, a također se uskoro očekuje i važan projekt vezan za Modru špilju na otoku Biševo u vrijednosti malo više od 27 milijuna kuna.